trainers block

Lucia Medeková

Okrem individuálneho trénovania skupinových cvičení sa venuje zdravej výžive a vďaka mnohým TV programom (Teleráno Markíza, STV Dámsky klub) ako aj mnohým printovým médiám  sú jej odborné rady…
Read More